VD har ordet

NYAB sätter hållbarhet i fokus. Föregående års tillväxt om dryga 40% får i år full effekt avseende produktion och därmed omsättning på befintlig orderstock.

Read More
Johanna Öhman