Vi är vetgiriga ingenjörer, visionära entreprenörer, yrkesstolta hantverkare, tävlingsinriktade produktionschefer och engagerade administratörer i bygg- och anläggningsbranschen.

NYAB är företaget som alltid strävar efter en prestation inom byggnation. Prestationen inkluderar engagemang redan i projekteringsfasen och löpande kvalitetssäkring under hela processen för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Detta arbetssätt har utmynnat i ett kundlöfte om lyhördhet, hög kvalitet och långsiktig hållbarhet. Det kallar vi Performance in construction.

Hittills har den kundnöjdhet vår slutprodukt genererat lett till en tillväxt på över 1000 % de senaste åren.

 

Vår organisation