Markanläggning

Som din utförande-, general-, total- och underentreprenör utför vi det mesta inom markanläggning.

Vi föredrar samverkansformen partnering som innebär att vi tillsammans med vår kund finner den för ändamålet optimala markkonstruktionen.

 

Rivning och husflyttning

Vi utför rivning av byggnader med alla typer av stomkonstruktioner och byggnadstyper. Brandskadade bostadshus eller uttjänta industribyggnader är några exempel.

Rivningsprojekten genomförs alltid med fokus på kundens totalekonomi och långsiktig hållbarhet för vår miljö. Givetvis utförs allt arbete enligt gällande regler och myndighetskrav. Vi hanterar hälsofarligt avfall och återvinner byggnaden genom flyttning, nyetablering och upprustning av rivningsobjekt.

 

Bygg

Vi är stolta över våra anor och i generationer nedärvda bygg- och yrkesskickligheter från Tornedalen och Överkalix.

Vi utför betongarbeten såsom mindre brobyggnationer, platsgjutningar av plattor och fundament. Om-, ny-, och tillbyggnationer av hus i både trä och betong. Montage av industrihallar med stålkonstruktioner och renovering av försäkringsskador.

 

Stängsel

För skydd av människor, fordon och gods i trafik- och industriförhållanden utför vi komplett stängselsättning. Vi tillverkar grindar, monterar bullerplank och har en för verksamheten specialanpassad maskinpark som lämpar sig väl för stängselsättning i tuff terräng, efter järnväg och motortrafikled.