NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Huddinge kommun har en fortsatt stark tillväxt med en ung befolkning som uppgår till cirka 113 000 invånare. Med det är Huddinge Stockholms läns näst största kommun. Kommunen fortsätter utvecklas genom att exploatera Vidja. Projektet benämns ”Vidja etapp 2A”. Projektet består av upprustning av gatunätet, nytt fiber-, och elnät samt utbyggnad av allmän VA-anläggning vilket […]