NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Entreprenaden avser utförande av basunderhåll på allmänna statliga vägar inom Överkalix och Övertorneå kommun i Norrbottens län. Vägnätets totala längd för området är ca 917 km. Varav grusväg utgör ca 450 km. Arbetena påbörjas 2022-09-01 och färdigställs 2026-08-31, med option till förlängning i maximalt två år därutöver. Kontraktsvärdet uppgår till överstigande 200 miljoner SEK inklusive […]