NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

NYAB har tecknat kontrakt om ramavtal med Huddinge kommun avseende mark-, gatu- och beläggningsarbeten. NYAB är en av fyra kontrakterade entreprenörer som ges möjlighet att utföra arbeten inom ramavtalet. Kontraktet löper under 2 år och har optioner om ytterligare 1+1 år. Det totala värdet som kan handlas upp inom avtalet är 600 miljoner kronor. NYAB […]

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Föregående vecka har NYAB vunnit tre upphandlingar för utförande av projekt i Malmfälten.  På uppdrag av LKAB ska Gunillaskolan i Malmberget rivas. På uppdrag av Gällivare kommun ska Gojan 14 förstärkas. På uppdrag av Kirunabostäder ska Samiska Teaterns tak, fönster och fasad bytas. LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern och en världsledande producent av förädlade […]