Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Då brytningen av järnmalm går ned på djupare nivåer i Kirunagruvan så påverkas Sjöbangården i sin norra del där den ansluter mot Kiruna Malmbangård (KMB) samt Malmbanan. Även övrig befintlig infrastruktur påverkas. Som en konsekvens av detta genomför LKAB projektet ”Infrastruktur Norr Kiruna”. I vilka de två nyligen tecknade kontrakten ”Mark för övrig Infrastruktur” samt […]