SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

SkartaNYAB Plc fortsätter bygga en ren framtid, och förvärvar Power Forze AB, som erbjuder tjänster avseende kraftinstallationer för industri och vindkraft, samt konstruktion och underhåll av elnät. Köpeskillingen uppgår till 38,5 miljoner SEK, varav 8,5 miljoner SEK betalades som kontant vederlag och resterande genom att anordna en riktad nyemission för Power Forze AB:s aktieägare. Förvärvet […]