Bygg

vår byggverksamhet

NYAB har en kompletterande byggverksamhet som utför om-, till-, och nybyggnationer av kommersiella och offentliga lokaler i både trä och betong. Vår byggverksamhet är ett komplement till övriga affärsområden och erbjuder synergier med dessa. Det ger oss möjlighet att säkerställa kvalitet i leveranskedjan och skapar ett bredare erbjudande till våra kunder. 

NYAB innehar ett stort antal ramavtal med försäkringsbolag, kommuner, kommunala bolag och statliga verk. Basen inom vår kompletterande byggverksamhet är byggservicearbeten, industriprojekt samt olika typer av renoveringar. Vid tillfällen utför vi även större nybyggnationer. Vi bygger allt, men vi har valt att undvika bostadsbyggnationer. 

Projekt inom Bygg