Infrastruktur

framtidens infrastruktur

Vägnätet är ett nav för samhällets invånare, näringsliv och industrier. NYAB bygger framtidens infrastruktur för tillväxt och konkurrenskraft. Vi utför nybyggnationer och ombyggnationer åt industri, kommun och stat. 

Inom affärsområdet Infrastruktur är vi specialiserade på:

  • Asfaltering och vägbyggnation
  • Brobyggen 
  • Reparationsarbeten 
  • Basunderhåll statliga vägar

Projekt inom Infrastruktur