Special

Specialisering med bredd

Special

Ett av våra mest uppmärksammade uppdrag inom Special är husflytten i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle – en del av samhällsomvandlingen.

Våra rivningsentreprenader genomförs alltid med fokus på kundens totalekonomi och långsiktig hållbarhet för vår miljö. Vi hanterar hälsofarligt avfall och när det är möjligt återvinner vi byggnaden genom flyttning, etablering och upprustning av rivningsobjekt.

Vi har även utfört mängder med opto- och fiberentreprenader. För skydd av människor, fordon och gods i trafik- och industriförhållanden utför vi komplett stängselsättning. Vi tillverkar grindar, monterar bullerplank och har en för verksamheten specialanpassad maskinpark som lämpar sig väl för stängselsättning i tuff terräng, efter järnväg och motortrafikled.

Järnväg

Det svenska järnvägsnätet står inför stora förändringsarbeten och en genomgående upprustning från norr till söder. För att klara av de insatser som står samhället till mötes behövs höga krav på kvalitet, hållbarhet och trygghet.

I nära samarbete med våra kunder tar vi ett helhetsgrepp om järnvägens pågående expansion och ser till att jobbet görs på rätt sätt med kvalitet, miljö och säkerhet som projektets grundpelare.

Inom Järnväg utför vi

Bana och spår

El

Signal

Tele

Kraft

Mark

Vi berättar gärna mer!

Fler projekt inom Special
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.