Betonghåltagning

NYAB utför håltagning samt sågning i betong. I takt med vår tillväxt inom befintliga segment och för att kunna tillgodose kunders önskemål om komplettare produkter ger vi oss in i ett nytt segment. 

Betonghåltagning är en nisch som tar i NYAB:s övriga segment, det finns synergier med befintlig verksamhet och det är kvalitetshöjande att kontrollera ytterligare ett led och en nisch i produktionen.

 

FB
TW
LI