NYAB är ett entreprenadföretag med huvudkontor i Luleå. Vi verkar huvudsakligen i Norrbotten och utför mark- och byggarbeten åt framför allt kommunala och statliga verk och bolag. Vi räknar med en omsättning överstigande 400 miljoner i år och idag är vi cirka 60 anställda. Vi har haft en kraftig tillväxt sedan 2013 och efter ett 2016 som har gått i konsolideringens tecken med en knapp tillväxt är ambitionen att fortsätta leverera en kvalitet och kundnöjdhet som leder till en ökad efterfrågan på våra tjänster. 

 

NYAB'S VERKSAMHET ÄR INDELAD I TRE AFFÄRSOMRÅDEN

 • Affärsområde Bygg 
 • Affärsområde Anläggning
 • Affärsområde Special
   

Bygg är idag vårt minsta affärsområde och det vi kommer att lägga mest fokus på att utveckla kommande 3-års period. Vi bedömer att samtliga affärsområden kommer att ha en viss tillväxt. Idag utför vi främst ROT-arbeten och industribyggnationer och ambitionen är att etablera oss som en av de största i länet på nybyggnationer.

 

TILL AFFÄRSOMRÅDE BYGG SÖKER VI

 • Arbetschef Tillsatt
 • Platschef
 • Kalkylator
 • Arbetsledare
 • Snickare
 • Betongarbetare
   

TILL ÖVRIGA AFFÄRSOMRÅDEN SÖKER VI 

 • Platschef
 • Arbetsledare
   

VILL DU VÄXA MED OSS?

Vi ser våra medarbetare som vår absolut viktigaste resurs och vårt i särklass främsta konkurrensmedel. Om människorna i företaget växer, så växer också företaget. Vi har högt i tak och nära till skratt, vi tror på utveckling och goda relationer. Vi ställer höga krav på varandra och vill prestera. Vi vågar och lär oss av misstag och vi stöttar varandra i vått och torrt.

På NYAB värdesätter vi personliga egenskaper som driv, engagemang, ansvarstagande, stolthet, lojalitet, lagkänsla, trygghet och omtanke. De goda relationerna prioriteras och eftersträvas i alla led och inkluderar medarbetare, kunder, leverantörer, konkurrenter och medmänniskor.

Anmälningar om intresse behandlas naturligtvis 100% konfidentiellt.

Maila CV med personligt brev till recruit@nyabab.se

För ytterligare upplysningar, kontakta kontakta Johan Rahkola 070-575 33 80, johan.rahkola@nyabab.se

Urvalsprocess och intervjuer sker löpande. Sista dag för ansökan är 2017-05-31.