Betonghåltagning

Betong-jpg

NYAB utför håltagning samt sågning i betong. I takt med vår tillväxt inom befintliga segment och för att kunna tillgodose kunders önskemål om komplettare produkter ger vi oss in i ett nytt segment. 

Betonghåltagning är en nisch som tar i NYAB:s övriga segment, det finns synergier med befintlig verksamhet och det är kvalitetshöjande att kontrollera ytterligare ett led och en nisch i produktionen.

 

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email