Mälardalen

Ground work and land improvement in Mälardalen

NYAB Mälardalen är sedan 2019 affärsområdet som utför mark- och anläggningsuppdrag i Stockholmsregionen, inklusive angränsande områden. Vi tar oss an projekt som utförande-, general-, total- och underentreprenör. Vi arbetar gärna i nära samverkan med kunder och partners och bistår med lösningar under entreprenadens hela resa.

Under våra två första år har vi utfört exploateringar och rörbrobyten, byggt om vägar och bytt broar i motorvägsmiljö, utfört väg- och järnvägsarbeten i tunnlar, muddringsarbeten och ledningsarbeten i vatten, utfört ny- och ombyggnation av elstationer. Vår breda och långa erfarenhet hos våra medarbetare innebär att, trots vi bara är i starten av vår resa, vi är en trygg partner för våra kunder såväl idag som i framtiden.

Inom affärsområdet Mälardalen utför vi bland annat:

  • Mark-, väg och VA-arbeten
  • Foundation work
  • Järnvägsentreprenader
  • Betongarbeten
  • Byggnadsarbeten
Fler projekt inom Mälardalen
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.