NYAB förvärvar HT-Bygg

NYAB förvärvar det anrika byggkonsortiet HT-Bygg, ursprungligen ett konsortie mellan B Henriksson Byggnads AB och Tornedalens Byggnads AB.

HT-Bygg har i huvudsak verkat i norra Norrbotten och har genom de tidigare ägarbolagen anor som sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Vid NYAB:s tillträde har HT-Bygg ett 15-tal anställda, i huvudsak snickare och armerare, och omsatte föregående år ca 25 miljoner kr.

Bolagets verksamhet fusioneras in i NYAB. NYAB och HT-Bygg har det senaste året haft en hel del gemensamma projekt. Under dessa projekt har våra respektive företagskulturer mötts och vi har funnit att vi haft en gemensam grund i värdeord som långsiktig hållbarhet, yrkesskicklighet, ärlighet och stolta ansvarstagande medarbetare.

HT-byggs tidigare ägare Christer Berggren samt S-O och Patrik Nyström känner att detta är en bra väg att fortsätta utveckla verksamheten. Detta förvärv är att betrakta som startskottet på NYAB:s affärsområde ”Bygg” och ses som ett viktigt led i att spela en större och aktivare roll i malmfältens pågående samhällsomvandlingar. Detta ger även NYAB möjligheten att kunna erbjuda sina kunder mer kompletta produkter med helhetslösningar och synergierna med befintlig verksamhet erbjuder många möjligheter.

FB
TW
LI