NYAB Infrastruktur vinner Trafikverkets upphandlingar ”Ny GC-port Ponderosa samt E4 Kalix etapp 3 Reningsverket – Björkforsvägen”

nyab7-jpg

De två separata upphandlingarna innehåller mark- och beläggningsarbeten samt mitträcken,
elarbeten, va-arbeten och broarbeten. Projekten startar nu under sommaren och skall vara
färdigställda innan vintern 2018. Kontraktsvärdet överstiger 32 miljoner SEK.

— Inom loppet av en vecka är det mycket glädjande att få två positiva tilldelningsbesked av Trafikverket. Projekten i sig ligger helt i linje med vår expertis, och vi ser framemot att utföra infrastrukturarbeten i Kalix området som påverkar trafiksituationen positivt för gång-, cykel- och biltrafik säger Björn Lindbäck, arbetschef på NYAB Infrastruktur.

— Jag håller med Björn, och vill framhålla det gedigna arbete som utförts av våra entreprenadingenjörer och kalkylatorer i samband med anbudsarbetet. NYAB Infrastruktur är endast ca 7 månader gammalt, och vi känner och ser att vi har något riktigt bra på gång, dessa tilldelningar ligger helt i linje med vår övergripande strategi som innefattar en hög och tydlig marknadsnärvaro i östra Norrbotten avslutar Magnus Granljung, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Granljung, VD NYAB Infrastruktur, 070-293 90 95, magnus.granljung@nyabinfrastruktur.se

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.