NYAB Infrastruktur vinner Trafikverkets upphandlingar ”Ny GC-port Ponderosa samt E4 Kalix etapp 3 Reningsverket – Björkforsvägen”

De två separata upphandlingarna innehåller mark- och beläggningsarbeten samt mitträcken,
elarbeten, va-arbeten och broarbeten. Projekten startar nu under sommaren och skall vara
färdigställda innan vintern 2018. Kontraktsvärdet överstiger 32 miljoner SEK.

— Inom loppet av en vecka är det mycket glädjande att få två positiva tilldelningsbesked av Trafikverket. Projekten i sig ligger helt i linje med vår expertis, och vi ser framemot att utföra infrastrukturarbeten i Kalix området som påverkar trafiksituationen positivt för gång-, cykel- och biltrafik säger Björn Lindbäck, arbetschef på NYAB Infrastruktur.

— Jag håller med Björn, och vill framhålla det gedigna arbete som utförts av våra entreprenadingenjörer och kalkylatorer i samband med anbudsarbetet. NYAB Infrastruktur är endast ca 7 månader gammalt, och vi känner och ser att vi har något riktigt bra på gång, dessa tilldelningar ligger helt i linje med vår övergripande strategi som innefattar en hög och tydlig marknadsnärvaro i östra Norrbotten avslutar Magnus Granljung, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Granljung, VD NYAB Infrastruktur, 070-293 90 95, magnus.granljung@nyabinfrastruktur.se

FB
TW
LI