NYAB Mälardalen vinner sitt största kontrakt hittills

NY180913-575

Exploateringskontoret, Stockholm Stad har kontrakterat NYAB Mälardalen för projektet ”Trollesundsvägen”. Projektet syftar till att skapa möjlighet för byggnation av 300-400 nya bostäder i Bandhagen i området kring Trollesundsvägen. NYABs arbeten innehåller omfattande ledningsarbeten, kalkcementstabiliseringar, nya vägar, finplanering av befintliga gator, GC-vägar, bortschaktning av bullervall och utförande av nytt bullerplank samt iordningställande av nya kvarter inför kommande husbyggnation. Projektet är flerårigt och färdigställs senhösten 2022. Kontraktsvärdet uppgår till ca 58 miljoner SEK.

– Exploateringskontoret är en stor beställare i Stockholmsregionen. Projektets komplexitet är en utmaning som gör det extra roligt att vinna kontraktet. Vi ska göra allt för att överträffa kundens förväntningar. Det är bara 9 månader sedan vi startade verksamheten här i Stockholm.
Nu kan vi med säkerhet säga att vi når vårt mål med en marknadsandel som överstiger 100 miljoner kronor under uppstartsåret. ”Trollesundsvägen” blir således en betydande byggsten för kommande års fortsatta utveckling, säger Johan Skoog, VD NYAB Mälardalen.

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.