NYAB Sverige AB tecknar kontrakt med Lidl

NY180913-617-press-jpg

Lidl ska bygga nytt i Boden. Projektet omfattar grundläggning i form av schaktarbeten-, fyllningsarbeten-, VA-, pålning samt betongarbeten. Utöver grundläggningen så ingår det även utvändiga ytskikt i form av beläggning, stensättning, planteringar mm.

Projektets volym uppgår till knappa 20 miljoner SEK och startar omgående. Färdigställande sker under hösten 2019.

– Detta är för vår del ett intressant projekt som prioriterades av affärsområdet anläggningsledning. Inte minst då en stor del av NYABs medarbetare är hemmahörande i Boden och vi har beslutat att även anläggning skall höja marknadsnärvaron i Boden, säger ansvarig kalkylator Lars Andersson, NYAB.

– Vi har vunnit Lidls förtroende, det skall nu vårdas. Glädjande så ser vi att Lidl även planerar att etablera sig i Luleå. Satsningar från näringslivet och ökad konkurrens är något vi generellt välkomnar, då det utvecklar samhället. Vårt mål är att leverera en högkvalitativ produkt som gör att Lidl skall vilja handla av oss i framtiden, säger Erik Lindmark, projektchef NYAB.

– I hård konkurrens har NYAB vunnit vårt förtroende. Mixen av hög kvalitet till ett rimligt pris tillsammans med ett hållbarhetstänk är i linje med Lidls filosofi. Det har talat till NYABs fördel och jag ser framemot att utföra detta projekt med dem, säger Roger Yourstone, ansvarig projektledare på Lidl.

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.