NYAB Sverige tilldelas prestigefyllt husflyttningskontrakt

NY181030-001-2-jpg

Bollebygd kommun planerar omfattande investeringar i form av bostadsbyggande med tillhörande infrastruktur. Därför behöver kommunens tingshus som är uppförd under 1700-talet och arresten som är uppförd runt år 1800 varsamt omlokaliseras.

Projektet är en totalentreprenad som sker i samverkan. Bollebygd ligger i Västergötland. Projektet påbörjas innan årsskiftet och färdigställande sker 2019-03-31.

— Ett mycket hedrande kontrakt, byggnader som har en sådan historik är svåra att värdera i pengar. Detta projekt kräver en hel del med anledning av byggnadernas konstruktion och ålder, en bra utmaning för oss. Vi ser framemot att tillsammans med våra samarbetspartners bidra med vår gedigna expertis inom husflyttningar, säger Mikael Ritola, Affärsområdeschef Special på NYAB.

— NYAB tar med detta ytterligare ett steg. Affärsområde Bygg utför i år projekt så långt söderut som Hultsfred, dotterbolaget NYAB Infrastruktur har nyligen vunnit väg- och järnvägskontrakt i Stockholmsområdet, och nu ska Affärsområde Special för första gången utföra husflyttar söder om Sundsvall. Sedan tidigare har Affärsområde Special bistått med sin specialistkompetens inom husflyttningar till bland annat Stockholms Stad och industriella kunder i södra Sverige. Detta är dock första gången vi utför den faktiska flytten i dessa breddgrader och i och med detta anser jag att NYAB i år tagit de första stegen för en etablering i storstadsområdena. Denna inriktning kommer att fortsätta och intensifieras under nästkommande år, säger Johan Larsson, VD på NYAB.

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.