NYAB tecknar kontrakt med LKAB

Som en del av samhällsomvandlingen fortskrider investeringarna i infrastruktur.

LKAB utför åtgärder på Vatten och Avloppssystem och installerar en ny tryckstegringsstation i nordvästra Malmberget. Projektet är en utförandeentreprenad och innefattar mark- lednings- och installationsarbeten.

NYAB påbörjar arbetet omgående och det skall i sin helhet vara färdigställt och komma samhället till gagn snarast. Stefan Säthergren, produktionschef, ansvarar för projektet och gläds åt att NYAB vunnit LKAB´s förtroende

FB
TW
LI