NYAB tecknar kontrakt med Piteå Hamn AB

Pressbild-Pitea-Port-jpg

Piteå Port & Hub rustar för ökad kvalitet och kapacitet i sin hamnverksamhet på Haraholmen. Entreprenaden omfattar fyllnad på land och i vatten för nya terminalytor. Beläggning slitlager, skalskydd kring och belysning av detsamma. Totalt drygt 50 000 m².

NYABs entreprenad ”Piteå Port & Hub etapp 3” innefattar sammantaget mer än 300 000 ton fyllning av morän samt berg för framförallt erosionsskydd. Även 13 500 ton asfalt ingår i kontraktet samt elarbeten för belysning. Projektet startar tämligen omgående och planeras vara färdigställt 20201031.

– Ett väldigt intressant och roligt projekt, det som framförallt skiljer sig mot traditionella entreprenadprojekt är de delar som går i anslutning till och i vatten. Även den logistiska utmaningen där stora volymer berg ska hanteras och transporteras passar oss väl då det tas från egen CE-certifierad bergtäktsverksamhet. Det vill säga att vi har kontroll från ax till limpa, säger Lasse Andersson, Entreprenadingenjör på NYAB.

– Detta är ett betydande kontrakt, såväl kontraktsvolymen men också att vara med och anlägga samt bygga något som i förlängningen främjar Piteås industrier och därmed lokalsamhället. Nu har vi den givna målsättningen att överträffa kundens och slutanvändarnas förväntan på projektet och slutprodukten, säger Fredrik Karkiainen, Affärsområdeschef Anläggning NYAB.

– Vi har fullt förtroende för att NYAB kommer att vara en bra avtalspart och att vi tillsammans tillvaratar samtliga intressenters intressen och tar detta i mål på ett bra sätt med fokus på kostnadseffektivitet, säkerhet, kvalitet och miljö, säger Lars Wikström, Infrastrukturansvarig, Piteå Port & Hub.

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email