NYAB tilldelas ”Driftområde Kalix” av Trafikverket

NY180913-075-jpg

Entreprenaden avser utförande av basunderhåll på allmänna statliga vägar inom Kalix kommun i Norrbottens län. Vägnätets totala längd för området är ca 859 km. Varav grusväg utgör ca 220 km. Arbetena påbörjas 2020-09-01 och färdigställs 2024-08-31, med option till förlängning i maximalt två år därutöver.

Kontraktsvärdet uppgår till ca 200 miljoner SEK inklusive option.

-Vi har sedan tidigare en omfattande affärsrelation med Trafikverket. Det handlar om att leverera säkerhet och kvalitet kostnadseffektivt, så också på denna entreprenad, säger Björn Lindbäck, arbetschef på NYAB Infrastruktur.

-Denna typ av basunderhållsavtal är NYAB-koncernens första, vilket såklart är glädjande. Ingen nyhet för mig personligen dock. Vår ambition är att leverera en hög kvalitet inte bara till Trafikverket, utan också till vägens brukare. Vägnätet är ett nav som samhällets invånare, näringsliv och industrier behöver ha en hög kvalitet på, säger Tord Isaksson, ansvarig platschef på NYAB Infrastruktur.

-Detta kontrakt ger NYAB en flerårig bas som tillsammans med vår befintliga verksamhet i östra Norrbotten ger oss stora möjligheter till synergier och samordning. Vi kommer titta på möjligheter att erbjuda leverantörer och underentreprenörer årssysselsättning och större volymer och därigenom möjlighet till konkurrenskraftig tillväxt i sina respektive bolag tillsammans med oss, avslutar Björn Lindbäck.

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.