NYAB awarded to "Sunderby Hospital, Village 124, new building of psychiatry"

-DSC3567-jpg

Kontraktet avser nybyggnation av vuxenpsykiatri vid Sunderby sjukhus. Byggnaden är i tre plan, källare inkluderad och totalt ca 12.000 kvadratmeter. I kontraktet ingår även utvändiga anläggningsarbeten och arbeten i befintliga anslutande rum. Kontraktsvärdet uppgår till ca 225 miljoner SEK.

Kontraktet med beställaren Region Norrbotten tecknas kommande månadsskifte. Projektet startar under våren 2018 och ska vara färdigställt sensommaren 2020.

– Vi har prioriterat detta projekt, det passar perfekt in i vår orderstock och är en viktig plattform för mig vid den fortsatta uppbyggnaden av affärsområde bygg inom kustregionen. Region Norrbotten är också en prioriterad kund för NYAB, inte minst då vi även innehar ramavtal för Kiruna och Gällivare. Vi är dessutom redan etablerade vid Sunderby sjukhus sedan i höstas där vi utför ny kylvattenledning med vattenreservoar mm till sjukhuset, vilket är ett pågående bygg- och anläggningsprojekt där både affärsområde bygg och anläggning samverkar.

Känslan är god, mina medarbetare har gjort ett mycket bra jobb i kalkylarbetet och det känns väldigt roligt att få möjligheten att tillsammans med Region Norrbotten ta nästa steg med att dra igång produktionen och börja bygga säger Samuel Lundkvist, arbetschef NYAB.

– Nybyggnadsprojekt är alltid intressanta för min del, detta är ett av de större byggprojekt som
upphandlats i Luleå på senare år. Detta var högt prioriterat från affärsområde byggs ledning och det känns väldigt bra att ha bidragit med kalkylarbetet från start till att vi vann upphandlingen säger Rickard Alm, entreprenadingenjör NYAB.

Share the article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.