NYAB tilldelas ”Svensbyn-Vitsand” av Trafikverket

NYAB-Infra-Lovikka-full-07

Projektet omfattar byggande av mittsepareringsåtgärd (2+1). Sträckan är ca 5,6 km lång och sträcker sig från korsningen med väg 550 väster om Svensbyn till korsningen med väg 930 i Vitsand inom Piteå kommun. Projektet innefattar stora volymer schakt och fyllningsarbeten. Längs sträckan anläggs en ny friliggande cykelväg. Brobyggnationer i form av gång-, och cykelbro över väg 373, samt en vägbro över gång-, och cykelväg. Sex nya busshållplatser ska anläggas och ett antal väganslutningar flyttas. Entreprenadformen är totalentreprenad och anbudsvärdet uppgår till ca 178 miljoner SEK.

– Glädjande att få förtroendet att utföra en totalentreprenad. Vi avser påbörja arbetet i form av planering och projektering tämligen omgående efter kontraktsskrivning som kan antas äga rum nu under september månad. I ett projekt som detta är dialog och samarbete, inte minst med kunden Trafikverket av högsta prioritet. Vår målsättning är att överträffa kunden och trafikanternas förväntan avseende utförande och slutprodukt, säger Björn Lindbäck, arbetschef på NYAB Infrastruktur.

NYAB-koncernen flyttar nu kraftigt fram sina positioner i Piteå. Detta projekt färdigställs senhösten 2022.

– Bra vecka med ännu en tilldelning från Trafikverket, viktigt för vår vägentreprenadverksamhet inför kommande år. Koncernens närvaro i Piteå ökar nu markant. Detta projekt ihop med vårt nyligen vunna kontrakt åt kommunägda Pireva för utbyggnad av deras anläggning vid Bredviksberget. Tillsammans med pågående projekt i Piteå Hamn åt Piteå Port & Hub. Och med den omfattande och stadigvarande bergtäktsverksamhet NYAB bedriver sedan flera år tillbaka på Pitholm får vi goda möjligheter till kvalitetssäkring samt synergier, säger Magnus Granljung, VD på NYAB Infrastruktur.

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.