NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

4. Hägersten 1 okt 2020. -

Projektet i Nacka omfattar rivning av pumpstation, byggnation av ny pumpstation, 300 meter styrd borrning och 700 meter sjöledning av nya vatten och tryckledningar i dimension 250 respektive 400 mm.

Kontraktet som tecknats med Fortifikationsverket avser industribyggnation med BTA om 1500m2 inne på Kalixfors skjutfält. I kontraktet ingår även mark-, och grundläggningsarbeten, VA och kanalisationsarbeten.

Entreprenadformen för båda uppdragen är Utförandeentreprenad.

Arbetena i Kalixfors påbörjas i juni och färdigställs under sommaren 2022.

Arbetena i Nacka påbörjas efter sommaren och färdigställs november 2022.

– Bra start på veckan med kontraktstecknande och tilldelning i Stockholm och norra Sverige, säger Erik Lindmark på affärsområde NYAB Anläggning.

– Ett för NYAB passande uppdrag över två verksamhetsår, glädjande att tilldelas detta av Nacka kommun, säger Johan Skoog, Affärsområdeschef NYAB Mälardalen.

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.