NYAB is awarded "V.395 Anttis-Lovikka" by the Swedish Transport Administration

NY180913-866-jpg

Som ett led i förbättrad trafikmiljö med anledning av malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara breddar NYAB Infrastruktur V.395 Anttis-Lovikka åt Trafikverket. Projektet är ytterligare ett av de projekt som Trafikverket benämner ”MaKS-etapper”. Kontraktsvolymen uppgår till 127 miljoner SEK.

För att säkerställa att vägen håller för malmtransporternas belastning, 90 ton, utförs nu breddning och förstärkningsåtgärder på väg 395. En ca 13,4 km lång sträcka mellan Anttis och Lovikka, i Pajala kommun. Entreprenaden omfattar bland annat följande:

13,4 km breddning och förstärkning, busshållplatser, belysning och elarbeten, extra breda och långa p-fickor, bulleråtgärder i form av bullerplank.

Projektet skall färdigställas hösten 2021. Igångsättande sker omedelbart efter kontraktstecknande.

-Ett glädjande tilldelningsbesked. Vi skall förvalta Trafikverkets förtroende och leverera en högklassig slutprodukt för vägens brukare, säger Karl-Johan Västerö, Kalkylingenjör på NYAB Infrastruktur.

-Ett för oss prioriterat projekt åt en prioriterad kund. Vi ser synergier med vår övriga pågående projektverksamhet. Gediget lagarbete i kalkyl- och anbudsfasen. Detta projekt är en mycket viktig pusselbit i vårt fortsatta bolagsbygge. NYAB Infrastruktur har nu verkat i två år under kraftig tillväxt, och denna tilldelning ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla medarbetare som gör att bolaget utvecklas, säger Magnus Granljung, VD NYAB Infrastruktur.

Share the article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.