NYAB is awarded "Road 395 Junosuando-Masugnsbyn" by the Swedish Transport Administration

NYAB-press release-img-200907

Vägen ska få en bredd på 8 m och dimensioneras för att klara malmtransporternas lastvikter om 90 ton. Ny bro över Leppäjoki byggs längs sträckan och befintlig bro rivs. Belysning utförs i korsning vid anslutande väg 867 mot Saittarova. Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Anbudsvärdet uppgår till ca 129 miljoner SEK.

– Perfekt geografi då vi har pågående vägentreprenader i närheten, detta är en närmast klassisk breddnings-, och förstärkningsentreprenad där det mest utmanande momenten tekniskt är brorivningen och brobyggnationen med en spännvidd om 16 meter. I vanlig ordning ligger främsta utmaningen i att leverera säkerhet och kvalitet kostnadseffektivt, säger Björn Lindbäck, arbetschef på NYAB Infrastruktur.

NYAB-koncernen har under innevarande år en kraftig tillväxt inom infrastruktur relaterade entreprenader. Framförallt inom väg och järnväg.

– En glädjande tilldelning från Trafikverket. Säsongen för vägbyggnation går mot sitt slut. Vi är nöjda med vad vi levererat hittills under året och ambitionen är att fylla orderstocken med vägentreprenader för ytterligare ca 200 miljoner närmaste månaderna. Och därmed gå in i vintern med en orderstock som möjliggör fortsatt tillväxt kommande år, säger Magnus Granljung, VD på NYAB Infrastruktur.

Share the article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.