NYAB utför projekt åt Stockholms Stad

Exploateringskontoret ansvarar för upphandlingen och har idag tecknat kontrakt med NYAB. NYAB ska utföra mark- och rivningsarbeten i samband med ledningsomläggning. Projektet är beläget vid Västertorpsvägen i Hägersten.

Vår etablering i Stockholmsområdet följer planen. NYAB har lyckats attrahera duktiga medarbetare, orderstocken är bra och vi bygger en stark kultur. Vi ligger bra i fas för att överträffa vårt mål om att omsätta 100 miljoner kronor med kvalitet och god lönsamhet under uppstartsåret 2020, säger Johan Skoog, Affärsområdeschef för Mälardalen.

FB
TW
LI