NYAB wins the Swedish Transport Administration's trust and awarded contract for reindeer and game fencing in Northern Sweden

IMG-3651-jpg

NYAB har tilldelats tre kontrakt av Trafikverket. Kontrakten avser upprättande av ren- och viltstängsel i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland efter järnväg.

Totalt rör det sig om överstigande 200 km stängsel, I Norrbotten på bandel 124, Brännberg-
Degerbäcken och i Västernorrland på bandel 129 och 130 mellan Björna-Trehörningsjö samt
mellan Selsjön-Aspeå. I Västerbotten på bandel 126 mellan Tväråbäck-Tvärålund samt del av
sträckningen Vindeln-Ekträsk, samt på bandel 152 del av sträckan Hällnäs-Åmsele.

– Dessa projekt har sina utmaningar, tuff terräng och färdigställandetid redan nu till kommande vinter. Glädjande att få bidra till den samhällsnytta som detta innebär, avseende trafiksäkerhet för vilt och renar samt för tågtidtabellen.

– Detta är det enskilt största kontraktet NYAB har vunnit avseende stängselsättning, och det är såklart glädjande. Vi är välkända som ett större bygg- och anläggningsföretag, mindre känt är dock att vi är ett av Norra Sveriges största stängelsättningsföretag. Vi besitter specialistkompetens i flera nischade segment såsom stängselsättning, marksanering, husflyttningar och husrivningar säger Mikael Ritola, Affärsområdeschef Special på NYAB.

For further information, please contact:
Mikael Ritola, Affärsområdeschef Special, 070-669 08 52, mikael.ritola@nyabab.se

Share the article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.