Omorganisering inom NYAB

I takt med den höga tillväxten och förvärvet av byggbolaget HT-Bygg omorganiserar NYAB sin affärsorganisation. I och med denna omorganisation har NYAB nu tre affärsområden:

Affärsområde Mark
Affärsområde Bygg
Affärsområde Special

Affärsområde Special innefattar segmenten och nischerna Rivning, Husflytt, Stängsel, Betonghåltagning och Taksnöskottning.

FB
TW
LI