Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Skärmavbild 2022-09-09 kl. 12.05.20

Den svenska NYAB-koncernen med säte i Luleå förvärvades i april 2022 genom en aktiebytesaffär med det på Nasdaq Helsingfors börsnoterade Skarta Abp. Affären ledde till att NYAB´s tidigare ägare intog ett majoritetsägande i börsbolaget som också namnändrades till SkartaNYAB Abp.

”En av de främsta anledningarna till att vi valde ett samgående med Skarta, och därigenom ta bakvägen till börsen var deras påbörjade investeringar och satsningar i en grön energiportfölj. I ett land och på en marknad där investeringar av detta slag var möjliga. Mycket glädjande att vi nu på flera områden inom denna sektor gör framsteg och skapar värden i Skarta Energy. Projektutveckling för att skapa gröna energikällor är möjliga i Finland, på ett helt annat vis än i Sverige där vi har Europas långsammaste processer som i det närmaste omöjliggör näringslivets initiativ inom energiområdet”, säger Johan Larsson, vd SkartaNYAB Abp.

Solkraftverksprojektet i Utajärvi beviljades planeringstillstånd i augusti och nu har även första fasen av planeringstillståndet godkänts. Planeringstillståndet innebär att byggandet av Finlands största solkraftverk i Utajärvi kan påbörjas. I augusti fick både Skarta och Utajärvi kommun också Horizon-finansiering från EU, för övergången till ren energi och för att utforska smarta nätlösningar för energidistribution, som en del av GLocalFlex-projektet som samordnas av VTT.

I mars 2021 godkände kommunstyrelsen i Utajärvi ett avsiktsförklaringsavtal om samarbete för att utveckla självförsörjningen av industriområdet i Utajärvi med hjälp av sol- och vindkraft, samt för att producera en tankstation för vätgas som framtidens bränsle för transporter.  I november 2021 förvärvade Skarta över 100 hektar av nedlagd torvmossmark för ett solkraftverk och lanserade planer på att bygga en solcellsanläggning. Nu har även den första fasen av projektet för verksamheten fått tillstånd. När projektet är färdigt kommer hela projektet att generera cirka 200 000 MWh el, vilket täcker konsumtionsbehovet för i genomsnitt 40 000 personer. Detta är en betydande siffra för en kommun med cirka 2 600 invånare.

Solkraftverket är en del av Skartas Vierivoimaprojekt i Utajärvi. Projektet omfattar också en vindkraftspark och inom en snar framtid en station för produktion, lagring och distribution av vätgasenergi. Vierivoima-helheten kommer att producera förnybar energi för ett intilliggande affärs- och industriområde på över 300 hektar, som kommer att bli självförsörjande – Finlands första ekoindustriella område.

”Utajärvi utvecklas till en resurskunnig kommun, vilket i praktiken innebär att resurser som naturresurser, råvaror och energi används på ett miljömässigt hållbart sätt som främjar människornas välbefinnande. Energi står också i centrum för HINKU-nätverket, dit Utajärvi hör. I kommunens strategi har definierats att Utajärvi ska drivas av sol, vind, vatten och vätgas, och Vierivoima-konceptet kommer att spela en viktig roll i detta. Utajärvi utvecklas målmedvetet mot koldioxidneutralitet och är pionjär i samarbetet med Skarta för att nå sina mål”, säger Anne Sormunen, kommundirektör i Utajärvi.

I den pågående energiomställningen är Skartas Vierivoima-koncept en viktig pusselbit för både kommuner och industrier. Genom den lokala lösningen för smarta nät, kan utsläppsfri energi distribueras åt kunderna för en låg överföringskostnad. Detta kommer att avsevärt förbättra industrins konkurrenskraft och ge kostnadsbesparingar för den offentliga sektorn”, säger Kari Tuominen, vd för Skarta Energy Oy.

Share the article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.