Stadshuset i Kiruna

Stadshus-jpg

NYAB INFRA vinner upphandling avseende markarbeten för nytt stadshus i Kiruna.

Det är med stor stolthet som NYAB INFRA meddelar att kontraktet är vunnet. Nu återstår det att göra ett högkvalitativt arbete som i förlängningen skapar en nöjd kund. Extra roligt är det symbolvärde detta projekt har för pågående samhällsomvandling och stadsflytt tillsammans med det faktum att koncernbolaget NYAB nyligen färdigställde rivningen av industribyggnaden som tidigare låg på tomten.

Att NYAB-koncernen har kommunicerat att vi vill ta en så stor och aktiv roll i kommande och pågående samhällsomvandlingar i malmfälten som marknaden låter oss gör detta projekt extra intressant.

Dela artikeln
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
We use cookies to improve your experience. If you continue to browse the website, you agree to the use of cookies.