IFK Luleå

IFK Luleå är stadens äldsta och största idrottsförening. Här tillåts barn och unga, från stad och län, att växa tillsammans i den gemenskap som fotbollen utgör. Klubbens ansvar har med åren sträckt sig bortom de gröna fälten och idag är det lika viktigt att skapa bra människor som fotbollsspelare – med goda värderingar, kamratskap och glädje.

Under våren 2019 fick NYAB möjlighet att ingå i ett samarbete med IFK Luleå, med en delad syn på att idrott är mer än själva spelet, det är också en plats där nästa generations samhällsmedborgare växer fram. Heja IFK!

– Vi är stolta och ödmjuka över att på kort tid ha skapat sådana värden att vi har möjlighet att göra det här med IFK Luleå och deras medlemmar. En av de främsta anledningarna till att vi satsar på IFK är just att vi tycker de byggt en stark grund genom att engagera så många ideella krafter, både i elitlaget och ungdomslagen, säger Johan Larsson, koncernchef för NYAB.

FB
TW
LI