KMA-chef

 
web.png

Vill du ta dig an en bredare roll och arbeta i ett större sammanhang — övergripande och strategiskt, såväl som “hands on”? 

Bli en del av ett tajt lag i en kultur där högpresterande människor trivs. Hos NYAB begränsar vi inte människor i snäva och utbytbara roller. Här finns de som kan flera led ovanför, och vet hur man bygger, konstruerar och transporterar. Vi är jordnära, enkla och med mycket substans.
 

Arbetsuppgifter

Som KMA-chef arbetar du för hela NYAB-koncernen och dess dotterbolag. Du rapporterar direkt till koncernledningen. Du har inget personalansvar. Ditt arbete innefattar kontakt med kunder, myndigheter, media, leverantörer och framförallt med medarbetare i produktionsledande befattningar.

Stationering i Kiruna, Gällivare eller Luleå. Resande ingår i tjänsten, du kommer uppskattningsvis att tillbringa ett par dagar i månaden på annan ort.

Vem är du?

  • Du vill systematisera och vidareutveckla NYAB inom dessa områden.
  • Du vågar ifrågasätta och tänka nytt.
  • Du tror uppriktigt att vi kan bli bäst på KMA och hållbarhet. Du har förmågan att bryta ned detta till konkreta delmål.
  • Du antar utmaningen att försöka hålla en lika hög personlig utvecklingstakt som koncernen kommer att ha.
  • Du förstår att betyget för din insats kommer från vad organisationen presterar inom området.
  • Du tror på att driva utveckling på samma sätt för både bolag och individ — med hänsyn till framtiden och som en del av samhället.
  • Du har utbildning såväl som praktisk yrkeserfarenhet inom hållbarhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
     

Om du tror att det är dig vi söker, maila CV och personligt brev till recruit@nyabab.se senast 10:e februari.


Om NYAB

NYAB är en kraftigt växande bygg- och anläggningskoncern. Vi är drygt 70 anställda idag och merparten av dina blivande kollegor är både praktiskt och teoretiskt produktionsintresserade och problemlösande i sin läggning. Idag arbetar vi med hållbarhets- och KMA-frågor som en integrerad del i vår verksamhet, men vi ska bli ännu bättre.

Välkommen till NYAB.