Kvalitet & hållbarhet

Ansvarsfullt skapande

Samhället är ett tidlöst projekt. Det som brutits ner har gett plats för tillväxt och tomma ytor har tagit nya skepnader. Men samtidigt som människan format världen har vi lärt oss av den. De material och resurser vi tagit för givet varar inte för evigt. Vårt sätt att verka behöver utvecklas. Därför tar vi ett stort ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och arbetar varje dag för att höja ribban ytterligare.

Bra personer skapar ett bra företag. Vår mångfald av människor och idéer fostrar en kultur där individer trivs, presterar och utvecklas. Det leder till högre kvalitet och bättre lönsamhet.

Vår bransch bygger samhället, så att bidra till branschens utveckling innebär i förlängningen ett bättre samhälle. Därför tänker vi nytt och arbetar varje dag för att höja ribban ytterligare.

Det finns många som delar vår intention om att göra gott, från företag till gräsrotsrörelser och unga rebeller med framtidstro.

Läs mer om vårt KMA-arbete
Kvalitet & hållbarhet

Kvalitet

Vår främsta målsättning är högsta kvalitet i byggprocessens alla led. Vi säkrar denna kvalitet genom att vara lyhörda, följa fungerande rutiner och aktivt arbeta med kvalitetshöjande åtgärder.

Kvalitet & hållbarhet

Miljö

NYAB bedrivs med långsiktigt perspektiv och hållbarhet i fokus. Vi ska uppfylla och överstiga gällande miljölagstiftning och krav. Vi ska arbeta löpande med att minimera negativa miljöeffekter.

Kvalitet & hållbarhet

Arbetsmiljö

NYAB ska eftersträva en god arbetsmiljö för både kropp och själ, för alla medarbetare. Det gör vi genom att dagligen prata om arbetsklimat och stimulera personlig utveckling.

Bra saker

attachment_id_96.jpg
Vi ser det gång på gång i samhället och inspireras av det. Företag som bryter ny mark, rörelser som gör världen bättre och unga som utmanar gamla sanningar. Samhället behöver fler, därför vill vi lyfta fram de som gör bra saker.
Kvalitet & hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2021

Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.