Arbetsmiljö

Det ska kännas bra att gå till jobbet

Vi på NYAB bygger framtidens samhällen. Målet med arbetsmiljöarbetet är att vi tillsammans ska skapa en trygg och säker arbetsplats för alla, med ett arbetssätt som är förebyggande och långsiktigt.

Kultur och klimat

Vi har ett öppet klimat där vi ständigt förbättrar vårt ledningssystem för att främja arbetsmiljön. Vår kompetensutveckling ser till att medarbetare har rätt kunskaper om arbetsmiljö och vi bjuder in till samverkan med arbetstagarrepresentanter.

Struktur och system

Vi har gemensamma mål för att utvecklas och förebygga risker, olyckor samt ohälsa. Vi når målen genom en enkel och tydlig systematik i arbetsmiljöarbetet. Uppföljning hjälper oss att göra det vi har kommit överens om.

Kunder och samhälle

Vi håller en öppen dialog med våra kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter för att tillsammans skapa en säker arbetsmiljö. Rådande lagstiftning är vår nedre gräns och externa krav ska alltid uppfyllas.

Arbetsmiljö

Läs vår arbetsmiljöpolicy

De globala målen

nyab-featured-milj.jpg
Världens länder har enats om FN:s Globala Mål – 17 punkter som ska uppnås till år 2030. Tillsammans ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen.
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.