De globala målen
Världens länder har enats om FN:s Globala Mål – 17 punkter som ska uppnås till år 2030. Tillsammans ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen.
Globala målen

Ansvarsfull samhällsutveckling

NYAB tar sitt ansvar som samhällsaktör, arbetsgivare och företag genom att integrera de uppsatta målen i vårt sätt att arbeta. Det betyder att vi bland annat har dedikerade policys och strategier för miljöarbete, arbetsklimat och antikorruption. Vi ser till att vår egen utveckling går i linje med De Globala Målen genom att följa upp kontinuerligt följa upp arbetet internt.
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.