Kvalitet

Kvalitet i varje led

Sedan starten har NYAB arbetat med högsta kvalitet som en självklar målbild. Genom att sätta kunden i fokus ska vi leva upp till de kvalitetskrav som de, och samhället, ställer på oss som utförare.

Karriar-1440.jpg
Kvalitet

Kundrelationer och leverans

Vår verksamhet bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer i samverkan. Arbetets övergripande fokusområden ska vara att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris – tryggt och säkert. Det skapar goda kundrelationer.

Kvalitet

Medarbetare och kompetens

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Kompetensutveckling är ett prioriterat område. Varje medarbetare ska vara kompetent inom sin befattning och tilldelas ansvar och befogenhet för att uppfylla kundens kravbild.

Kvalitet

Ledning och utvärdering

NYAB ska alltid uppfylla lagkrav som berör verksamheten och vi arbetar enligt vårt ledningssystem för totalkvalitet. Vi ska ha ett föredömligt ledarskap som genom utveckling av effektivitet och kundnöjdhet ständigt förbättrar oss.

Kvalitet

Läs vår kvalitetspolicy

Låt oss berätta hur vi arbetar för att alltid hålla en hög kvalitet i både leverans och produkt.

De globala målen

nyab-featured-milj.jpg

Världens länder har enats om FN:s Globala Mål – 17 punkter som ska uppnås till år 2030. Tillsammans ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen.

Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.