Miljö

Ett hållbart arbetssätt

NYAB tar ett stort ansvar för klimat och miljö. Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling lokalt och globalt. Därför ska vi ha hög kompetens inom hållbarhet och alltid kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna.

Utbildning och investeringar

NYAB ska alltid förebygga miljöföroreningar och våra medarbetare, leverantörer och deras förare utbildas i verksamhetsrelaterad miljökunskap. Vi strävar efter maskin- och transportlösningar som är skonsamma mot miljön och investerar därefter.

Mätning och uppföljning

Vi arbetar utifrån ett kretsloppstänkande och vi mäter regelbundet våra mest betydande miljöbelastningar och utvärderar dessa. Vi ska ha beredskap för miljönödlägen, och vi granskar och uppdaterar kontinuerligt vår miljöpolicy.

MILJÖKRAV OCH LAGAR

Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till fastställda regionala miljömål. NYAB ska uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör verksamheten. Vi ställer samma krav på leverantörer och partners som på oss själva.

Läs vår miljöpolicy

globala målen

Världens länder har enats om FN:s Globala Mål – 17 punkter som ska uppnås till år 2030. Tillsammans ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen.