Vi tror på att driva utveckling på samma sätt för både bolag och individ ‐ med hänsyn till framtiden, och som en del av samhället.


Kvalitet

Lyhördhet & Uppföljning

Vår främsta målsättning är högsta kvalitet i byggprocessens alla led. Vi säkrar denna kvalitet genom att vara lyhörda, följa fungerande rutiner och aktivt arbeta med kvalitetshöjande åtgärder. Alla inom företaget, från ledning till personal, tar gemensamt ansvar att kvalitetspolicyn efterlevs.

Miljö

Långsiktig hållbarhet

Vår verksamhet bedrivs med långsiktigt perspektiv och hållbarhet i fokus. Vi ska uppfylla och överstiga gällande miljölagstiftning och krav. Vi ska arbeta löpande med att minimera negativa miljöeffekter i vår egen verksamhet, till exempel genom att

  • hushålla med naturresurser,
  • förebygga uppkomsten av föroreningar,
  • och föreslå miljöanpassade lösningar till våra projekt.

Arbetsmiljö

Trivsel & Utveckling

Det ska kännas bra att gå till jobbet. Vi ska eftersträva en god arbetsmiljö för både kropp och själ. Det ska vi uppnå genom att

  • skapa ett trivsamt arbetsklimat,
  • stimulera fortsatt personlig utveckling
  • och lyfta fram arbetsmiljöfrågor för både individ och grupp i den dagliga verksamheten.

Vi berättar gärna mer.

 
img4.jpg