NYAB omorganiserar för fortsatt lönsam tillväxt

NY180913-954

NYAB har haft en fantastisk utveckling sedan starten 2013 och har haft förmånen att få bidra till samhällsbygget på många sätt och i många former. I år landar koncernens omsättningsvolym på ca 1.4 miljarder SEK och antalet medarbetare uppgår till drygt 200 personer, utöver det så engageras ytterligare ca 500 personer i vår projektverksamhet i form av underentreprenörer, konsulter och leverantörer. Resan från ingenting till ett av norra Sveriges största privatägda företag har varit fylld av utmaningar och utveckling tillsammans med våra intressenter.

De på förhand tuffaste trappstegen i utvecklingen låg under de tre åren 2017 – 2019, då vi skulle gå från en omsättningsvolym om ca 300 miljoner SEK till drygt 1 miljard, med bibehållen kvalitet och lönsamhet.
Och detta när vår huvudsakliga marknad låg i norra Sverige, och våra kärnverksamheter allihop var anläggningsarbeten som i princip ej går att utföra från någon gång i december fram till maj. Beslutet vi fattade var att vår då befintliga kompletterande byggverksamhet där vi utförde industribyggnationer och ramavtalsbyggnationer behövde växlas upp. Detta då nybyggnationer av kommersiella lokaler som sjukhus, skolor, brandstationer, ishallar och dylikt ej hade säsongsvariation och var möjliga att utföra trots tjäle och snö. Detta har tjänat oss väl för att jämna ut kassaflöden och bära overheadkostnader samt bidragit med synergieffekter och sysselsättning under lågsäsong.

Nu tar NYAB nästa steg i utvecklingen, och siktar mot att koncernen skall passera 5.0 miljarder i omsättning senast 2026. Idag har vi en väl utvecklad och lönsam verksamhet i Stockholms-området. Vi sitter på ett antal fleråriga ramavtal av varierande art som inte är säsongsberoende. Och vi har nyligen påbörjat vårt första basunderhållsavtal med Trafikverket, med en kontraktstid om 4+2 år.
Vi ser växande investeringar i infrastruktur kommande år, och inom anläggning likaså.

Detta medför att vi omorganiserar för att ge NYAB bästa möjliga förutsättningar. Där växande marknader som ej är cykliska är att föredra. Corona har en negativ effekt på kommande års byggmarknad, hårdnande konkurrens och mindre utbud väntar i ett redan väldigt pressat segment och med det avses större nybyggnationer. NYAB kommer från 1/11 2020 organisera sig i fyra affärsområden. Affärsområde Bygg upplöses. Vår kompletterande byggverksamhet kommer sortera under affärsområde Special.

Med glädje tar vi oss an framtiden och dess utmaningar med ökat fokus på anläggnings-, och infrastrukturrelaterade entreprenader och med en riktigt högkvalitativ kompletterande byggverksamhet.

Fundamentet för framtiden är med denna gjutning på plats.

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.