NYAB tecknar kontrakt med Övertorneå Kommun

Projektet avser ”VA Pello, etapp 2&3”. Arbetet består bland annat av 4 km spill ledning samt 3 st pumpstationer med tryckledning.

Start av arbetet sker sommaren 2019. Färdigställande och slutbesiktning sker i slutet av augusti 2020.

Projektet utförs i NYAB Infrastruktur. Platschef Krister Asplund kommer ansvara för projektets utförande.

FB
TW
LI