NYAB tecknar kontrakt med Piteå Hamn AB

Pressbild-Pitea-Port-jpg

Piteå Port & Hub rustar för ökad kvalitet och kapacitet i sin hamnverksamhet på Haraholmen. Entreprenaden omfattar fyllnad på land och i vatten för nya terminalytor. Beläggning slitlager, skalskydd kring och belysning av detsamma. Totalt drygt 50 000 m².

NYABs entreprenad ”Piteå Port & Hub etapp 3” innefattar sammantaget mer än 300 000 ton fyllning av morän samt berg för framförallt erosionsskydd. Även 13 500 ton asfalt ingår i kontraktet samt elarbeten för belysning. Projektet startar tämligen omgående och planeras vara färdigställt 20201031.

– Ett väldigt intressant och roligt projekt, det som framförallt skiljer sig mot traditionella entreprenadprojekt är de delar som går i anslutning till och i vatten. Även den logistiska utmaningen där stora volymer berg ska hanteras och transporteras passar oss väl då det tas från egen CE-certifierad bergtäktsverksamhet. Det vill säga att vi har kontroll från ax till limpa, säger Lasse Andersson, Entreprenadingenjör på NYAB.

– Detta är ett betydande kontrakt, såväl kontraktsvolymen men också att vara med och anlägga samt bygga något som i förlängningen främjar Piteås industrier och därmed lokalsamhället. Nu har vi den givna målsättningen att överträffa kundens och slutanvändarnas förväntan på projektet och slutprodukten, säger Fredrik Karkiainen, Affärsområdeschef Anläggning NYAB.

– Vi har fullt förtroende för att NYAB kommer att vara en bra avtalspart och att vi tillsammans tillvaratar samtliga intressenters intressen och tar detta i mål på ett bra sätt med fokus på kostnadseffektivitet, säkerhet, kvalitet och miljö, säger Lars Wikström, Infrastrukturansvarig, Piteå Port & Hub.

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.