NYAB tillsätter dotterbolags vd och affärsområdeschef

NY181030-863-jpg

NYAB har sedan starten sommaren 2013 haft en fantastisk utveckling. Huvudsakligen har NYAB verkat som anläggningsföretag i norra Sverige. Senaste åren har vi utfört ett antal infrastruktur- och anläggningsprojekt i Mälardalen och byggt upp en större byggverksamhet i norr. Nu etablerar vi oss som en lokal aktör i Stockholm och utvecklar också vår befintliga byggverksamhet.

Johan Skoog tillträder som VD för dotterbolaget NYAB Mälardalen AB, månadsskiftet september-oktober. Johan är 38 år, utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola (LTH), och har en gedigen bakgrund med specialist- och chefspositioner inom anläggningsverksamhet. Bland annat har han varit Entreprenadchef på NCC och hunnit med utlandstjänst i Shanghai på Shanghai Urban Construction Group. Johan kommer närmast från SVEAB Anläggning AB där han verkat som arbetschef på Stockholmsmarknaden. Johan Skoog kommer att ingå i NYAB´s koncernledning.

Samuel Lundkvist har nyligen tillträtt som Affärsområdeschef för bygg. Samuel är 44 år, utbildad byggnadsingenjör vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Han har ett förflutet från både entreprenörs-, och beställarsidan som platschef, projektledare och arbetschef. Samuel kommer närmast från en tjänst som arbetschef på NYAB. Samuel tar plats i NYAB´s koncernledning.

– Johan och Samuel kommer att, var för sig, tillföra ett ledarskap jag har fullt förtroende för i deras ordinarie verksamheter. De kommer bidra till koncernens utveckling och sammantaget höja vår nivå på ledarskap och tillföra kompetenser i koncernledningen. NYAB står nu väl rustad för fullskalig etablering i Stockholm. Samt för att utveckla vår norrbottniska byggverksamhet, två områden med potential vi fokuserar på för att koncernens positiva utveckling ska fortgå. Vår målsättning har aldrig varit blygsam, och det är fullt realistiskt att vi om ett par år dubblerat omsättningsvolymen och med det passerar 2.0 miljarder kr med bibehållen lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet, säger Johan Larsson, koncernchef NYAB.

NYAB´s koncernledning består from 20191001 av:

Johan Larsson, Koncernchef
Katarina Nyström, Ekonomichef
Magnus Granljung, VD NYAB Infrastruktur
Johan Skoog, VD NYAB Mälardalen
Mikael Ritola, Affärsområdeschef Special
Samuel Lundkvist, Affärsområdeschef Bygg
Fredrik Karkiainen, Affärsområdeschef Anläggning
Magnus Broström, KMA & Hållbarhetschef

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.