NYAB utför nybyggnation åt Fortifikationsverket i Luleå

NY181030-093-jpg

Projektet benämns ”Nybyggnad Spolhall 180, Luleå Garnison” och är beläget på F21 i Luleå. Kontraktssumman uppgår till ca 47 miljoner SEK.

Fortifikationsverket är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är ett av landets största och omfattar såväl lokaler, befästningsanläggningar som mark.

Projektet består av Nybyggnad av spolhall med en bruttoarea om 1460 m2.

I entreprenaden ingår markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, väg till ”airside” samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad och komplementbyggnader, schakt för el-, och vvs-, arbeten. Markarbeten omfattar Va-arbeten, kanalisation, stängsel och grindar mm. Markyta som berörs av markarbeten är ca 12 500 m² asfalterade ytor, ca 5500m² gröngjorda ytor och ca 100m² grusad yta.

Husbyggnadsarbeten omfattar nybyggnad av spolhall och nätstation.

Grundläggning av spolhall på grundsulor av platsgjuten betong och med platta på mark. Stomme i spolhall utförs med stomme av platsgjutna väggar och balkar samt mellanbjälklag. Ytterbjälklag över tvätthallar utförs av prefabricerade TT-kassetter ytterbjälklag över personal- och teknikutrymmen utförs av platsgjuten betong. plåt. Fasad utförs med ytskikt av prefabricerade betongelement samt liggande sinusplåt.

Nybyggnad av rör-, ventilation-, sö, el- och teleanläggningar.

-Ett för NYAB passande och prioriterat projekt. Fortifikationsverket är en uppskattad, prioriterad och återkommande kund. Vi är glada över förtroendet och ser framemot att leverera en högklassig slutprodukt och entreprenad tillsammans med Fortifikationsverket, säger Samuel Lundkvist, affärsområdeschef Bygg på NYAB.

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.