NYAB tecknar kontrakt med LKAB

LKAB utför åtgärder på Vatten och Avloppssystem och installerar en ny tryckstegringsstation i nordvästra Malmberget. Projektet är en utförandeentreprenad och innefattar mark- lednings- och installationsarbeten.

Read More
Johanna Öhman
VD har ordet

NYABs första halvår 2018 går i utvecklingens tecken. Tillväxttakten avseende omsättningsvolym är klart högre än tidigare prognosticerat.

Read More
Johanna Öhman
VD har ordet

NYAB sätter hållbarhet i fokus. Föregående års tillväxt om dryga 40% får i år full effekt avseende produktion och därmed omsättning på befintlig orderstock.

Read More
Johanna Öhman