VD har ordet

VD presenterar två - tre gånger per år sina tankar och fakta kring målsättningar, måluppfyllelse, framtid, historik, nuläge och marknad.

Read More
Johanna Öhman
VD har ordet

VD presenterar två - tre gånger per år sina tankar och fakta kring målsättningar, måluppfyllelse, framtid, historik, nuläge och marknad.

Read More
Johanna Öhman
VD har ordet

VD presenterar två - tre gånger per år sina tankar och fakta kring målsättningar, måluppfyllelse, framtid, historik, nuläge och marknad.

Read More
Johanna Öhman