Nyheter

14 augusti, 2018
Uncategorized

NYABs första halvår 2018 går i utvecklingens tecken. Tillväxttakten avseende omsättningsvolym är klart högre än tidigare prognosticerat.

30 april, 2018
Uncategorized

NYAB sätter hållbarhet i fokus. Föregående års tillväxt om dryga 40% får i år full effekt avseende produktion och därmed omsättning på befintlig orderstock.