Organisation

Genom våra affärsområden möter vi marknadens och kundernas krav på bredd och spetskompetens. NYAB Infrastruktur AB och NYAB Mälardalen AB fungerar som affärsområden men är i juridisk mening dotterbolag.

Affärsorganisation

Varumärken inom koncernen

I koncernen ingår två varumärken - NYAB och NYAB Infrastruktur

Varumärket NYAB omfattar koncernen som helhet. Det används för affärsområdena Anläggning, Special, Bygg samt dottebolaget Mälardalen.

Dotterbolaget och affärsområdet NYAB Infrastruktur har en snarlik, egen logotyp som befäster specialiseringen mot infrastrukturentreprenader.

Vår historia

Vi är ett ungt företag byggt på årtionden av erfarenhet från branschen. När vi nu fortsätter att växa, fortsätter att skapa, är det viktigt att vi kommer ihåg den historia NYAB bär på. Den är, om vi får säga det själv, speciell.

BRA PERSONER GÖR ETT BRA FÖRETAG​

Hos NYAB ges alla utrymme till att vara sig själva. Mångfalden av människor, med olika egenskaper och kompetenser, i kombination med höga ambitioner skapar en miljö där individer trivs, utvecklas och presterar.​